8

Gi�����i thiệu

Việc cung cấp các sản ph���m Thời trang Đồng phục cho Quý khách �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c HALIMEX.,JSC thực hiện trên cơ sở các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật từ chất liệu, màu sắc đến kiểu dáng, phù hợpWoolrich Parka v���i điều kiện làm việc thực tế, phù hợp với văn hoá và nét riêng biệt, giúp cho các tổ ch���c, doanh nghiệp, trường học… khẳng định tích cực hìnhwoolrich nederland ảnh của mình trước đối tác, khách hàng.C��ng ty cơ điện TST


THỜI TRANG NAM

ĐỒNG PHỤC VEST NAM-05

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC VEST NAM-04

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC VEST NAM-03

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC VEST NAM-02

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC VEST NAM-01

Giá: Liên Hệ

SƠ MI NAM-04

Giá: Liên Hệ

QUẦN NAM-05

Giá: Liên Hệ

QUẦN NAM-04

Giá: Liên Hệ

QUẦN NAM-03

Giá: Liên Hệ

QUẦN NAM-02

Giá: Liên Hệ

QUẦN NAM-01

Giá: Liên Hệ

Đồng phục

PHỤ TRỢ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-36

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BALO-34

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-33

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-32

Giá: Liên Hệ

BALO ĐỒNG PHỤC -31

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-30

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-29

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-28

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-27

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-26

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-25

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BALO-24

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-23

Giá: Liên Hệ

ĐỒNG PHỤC BA LÔ-22

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM - KHĂN TRẢI

MÀNH RÈM- 34

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 33

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 32

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 31

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM-30

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 29

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 28

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 27

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 26

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 25

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 24

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 23

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 22

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 21

Giá: Liên Hệ

MÀNH RÈM- 20

Giá: Liên Hệ